MEDIAVERKLARING | MEDIA RELEASE | UKUKHUTSHWA KWEENDABA

31 Desember 2022

Na aanleiding van onlangse foutiewe sosiale mediaplasings en ‘n mediaberig, die volgende:

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) sou nooit tydens Februarie 2023 as gasheer vir ʼn konsert of kunstenaar optree nie. Dit kon dus nie en het nooit ʼn konsert gekanselleer nie.

Wat wel gebeur het, is dat die ATM in Julie 2022 ʼn huurkontrak met De Villiers National Cycling aangegaan het om die Amfiteater-perseel buite Paarl te verhuur vir ʼn geleentheid wat deur daardie maatskappy aangebied sou word (en waar Steve Hofmeyr sou optree). Die kontrak was tussen daardie twee partye. Anders as om toe te laat dat die Amfiteater gebruik word, sou die ATM op geen wyse deel gewees het van die geleentheid nie.

Trouens, in die huurkontrak is ʼn aantal bedinge deur die partye ooreengekom dat die organiseerder nie moes voorgee dat die konsert deur die ATM gereël is nie en dat dit vooraf alle bemarkingsmateriaal aan die ATM moes voorlê vir goedkeuring.

Van meet af het De Villiers National Cycling egter daardie kontraksbedinge verbreek. Ondanks herhaalde versoeke van die ATM dat die kontrak eerbiedig word, het De Villiers National Cycling dit nie gedoen nie.

Daarom het die ATM, in September 2022, die reg wat dit behoudens die kontrak had uitgeoefen om die organiseerder formeel aan te maan om die kontrak te eerbiedig deur die kontrakbreuk aan te suiwer. Die organiseerder het versuim om dit te doen.

Derhalwe het die ATM, soos dit geoorloof was om te doen, die kontrak gekanselleer.

De Villiers National Cycling het toe die hooggeregshof (die Wes-Kaapse afdeling in Kaapstad) genader om ʼn verklarende bevel dat die kansellasie onwettig en nietig is en vir ʼn interdik dat die ATM die konserte moet laat voortgaan.

Die aangeleentheid, onder saaknommer 16294/2022, is op 29 November 2022 voor regter LG Nuku aangehoor, wat op 13 Desember 2022 bevind het dat die ATM geregtig was om die kontrak te kanselleer. Die regter het daarom nóg die verklarende bevel uitgevaardig, nóg die interdik toegestaan, en die aansoek met koste van die hand gewys.

Ons heg hier die uitspraak aan, en verwys veral na paragrawe 26, 27, 28 en 31.

Skoon oudit

Rakende die strekking van kwaadwillige en/of foutiewe sosiale mediaplasings wat ons die afgelope tyd opgemerk het, wil die ATM duidelik maak dat ons geldsake heeltemal in orde is. Ons jaarverslae, waaronder die onlangs verkreë skoon oudit vir die boekjaar 2021/2022, is beskikbaar by taalmuseum.co.za.

Mediaberigte enkele maande terug oor die geldnood van die ATM was bloot net dit: as openbare instelling is dit grootliks van ʼn staatsubsidie afhanklik, waarvoor die ATM baie dankbaar is. Maar veral die toestand van die monument en die museumgebou, wat beide oud is, werp uitdagings op wat uiteraard buite ʼn jaarlikse subsidie strek. Daar is geen sweem daarvan dat die finansiële bestuur van die ATM aan kritiek onderworpe is nie.

Die ATM, sy bestuur en raad volstaan by die uitspraak van ons land se Hooggeregshof en beskou die saak as afgehandel. Intussen bedank ons al ons ondersteuners en verseker ons hulle dat ons onverpoosd voortgaan om hierdie kosbare erfenis te bewaar en te bevorder. Sien gerus ons visie en missie op ons webtuiste.

Uitgereik deur | Issued by

Michael Jonas, direkteur

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument

T +27 (0)21 863 0543/4809
F +27 (0)86 231 7324/+27 (0)21 863 0192
W www.taalmuseum.co.za | www.taalmonument.co.za
F www.facebook.com/afrikaansetaalmonument
T www.twitter.com/taalmonument

———
Monument: Gabbema Doordriftstraat, Paarl 7646
Museum: Pastorielaan 11 Pastorie Avenue, Paarl 7646