Klik op beeld om ‘Die Afrikaanse Taalmonument – Van Konsep tot Gestalte’ (PDF) te open.