In die 1890’s het Gideon Malherbe en ds SJ du Toit op ʼn ekspedisie gegaan na die Groot Zimbabwe-ruïnes. Hierdie besoek het aanleiding gegee tot die boek Die koningin van Skeba (Di koningin fan Skeba) wat vanaf Maart 1896 tot Mei 1898 eers as ʼn vervolgverhaal in Ons Klyntji verskyn het.  In die boek wissel ds SJ du Toit sy reiservarings en persoonlike indrukke af met ’n weergawe van die geskiedenis van die streek. Sy besoek aan die uitgewerkte goudmyne van antieke tye bring hom tot die slotsom dat die koningin van Skeba se koninkryk in hierdie gebied was en dat dit ook die plek is vanwaar koning Salomo sy goud vandaan gekry het. 

Saam op die ekspedisie was die wadrywer en tolk Johannes Hendrik (Hennie) Cloete. Hy is die karakter Hennie in die vermelde boek. Sy nasate het ʼn geslagsregister, ʼn geraamde foto waarop Cloete en Rachel Jacoba voorkom en 2 handgemaakte stoele wat hy gemaak het, aan die Afrikaanse Taalmuseum geskenk. Dit kan steeds hier deur besoekers besigtig word.

Vir meer oor die boek en SJ du Toit, klik hier