Gideon Malherbe – die wamaker

Teen die einde van die 1800’s het die Paarl die