Van Groot Zimbabwe tot 2 stoele in die museum…

In die 1890’s het Gideon Malherbe en ds SJ du