Die algemene demografie van Afrikaans (2022)

Die Afrikaanse Taalraad (ATR) het ’n verslag, “Die algemene demografie