Afrikaans.com artikel: Vier ’n spesiale Afrikadag by die Taalmonument: 25 Mei 2019

Om hierdie Afrikadag opnuut klem te lê op die Afrika in Afrika(ans),