8 Mei 1925 – Afrikaans word ‘n amptelike taal

Die Britse Lord Charles Somerset het vanaf 1820 die verengelsingsbeleid wat deur sy koloniale