Nege lede verteenwoordig ʼn breë spektrum van kundigheid

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl het so pas ʼn nuwe raad verwelkom wat deur die Departement van Sport, Kuns en Kultuur aangestel is.

Volgens die direkteur, mnr. Michael Jonas, sien die bestuur en personeel daarna uit om in noue samewerking met die raad die visie en doelstellings van ʼn inklusiewe instelling te weeg te bring. “Ons bou voort op ons projekte om miskende variëteite van Afrikaans te erken en om die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe programme en aktiwiteite te bevorder,” sê hy. “Hoewel ons 45ste verjaardagvieringe in 2020 deur die Covid-19-pandemie omvergewerp is, het ons goed aangepas by die nuwe uitdagings en ons virtuele voetspoor aansienlik vergroot.”

Die nege lede, waarvan drie op die vorige raad gedien het, verteenwoordig ʼn breë spektrum van kulturele, linguistieke, regs- en finansiële kundigheid wat met vrug tot voordeel van die instelling aangewend sal word. Die raadslede, wat vir drie jaar lank sal dien vanaf begin 2021, is adv Jean Meiring (voorsitter), me Sibongile Tsoleli (ondervoorsitter), prof Anne-Marie Beukes, me Heidi Erdmann, mnr Jurie Saal, mnr Lionel Adendorf, mnr Logan Munsamy, me Suren Maharaj en dr William Langeveld.

Jonas voeg by: “ʼn Deel van ons missie is om die ATM op gesonde en deursigtige finansiële en administratiewe beginsels te bestuur wat die instansie sal vestig as ’n leidende en gerekende rolspeler in die erfenissektor. Dit is ons taak om Afrikaans se diverse taalerfenis, kultuurhistoriese geboue en erfenisterreine te beskerm en te bevorder.”

Volgens hom is die instelling in ʼn bevoorregte posisie om kultuur, natuur én plesier te kan vier. “Ons moet egter ook ons onmiddellike gemeenskap in ag neem en na hulle uitreik. As die Bolandse gemeenskap nie die monument as relevant beskou nie, is dit moeilik om die waarde van hierdie plek, hierdie ruimte, aan ander mense oor te dra. Gelukkig lyk dit asof die Afrikaanse Taalmonument toenemend as ʼn moet-sien toerisme-attraksie deur binnelanders en buitelanders beskou word. En dit is waarop ons wil voortbou.”

Meer oor die ATM se raadslede vir 2021-2024:

Anne-Marie Beukes het ‘n D Litt et Phil in toegepaste taalkunde en is die uitvoerende hoof van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns asook emeritus professor in die Departement Tale, Kultuurstudie en Toegepaste Linguistiek aan die Universiteit van Johannesburg. Sy is ʼn kenner op taalbeplanning en -beleid, taalpolitiek, taalsosiologie, sosiologie van vertaling, en sosiolinguistiek.

Heidi Erdmann het onlangs ‘n MA-graad met ‘n navorsingsfokus op die rol van nasionale museums voltooi. Sy het 28 jaar se professionele ervaring in die kultuursektor, plaaslik en internasionaal, en speel steeds ‘n aktiewe rol hierin.

Jean Meiring het verskeie regsgrade en het die William Senior Studentship aan Clare College, Cambridge, verwerf. Hy is ‘n raadslid van die Universiteit Stellenbosch en is ‘n regs- en literatuurkenner.

Jurie Saal het ‘n honneursgraad in taalkunde en het as ʼn dosent gewerk, waarna hy ‘n menslike hulpbronne- en administratiewe bestuurder by verskillende ondernemings en opleidingskolleges was. Hy het ook as direkteur van die Vereniging vir Staatsamptenare gedien, en was voorheen op die ATM-raad.

Lionel Adendorf het ‘n B.Tech in joernalistiek en het meer as 15 jaar se ondervinding as korporatiewe kommunikasiestrateeg. Hierdie ervare voormalige joernalis en regeringswoordvoerder het sy eie konsultasieburo oor integriteit- en reputasiebestuur.

Logan Munsamy het ‘n meestersgraad in openbare administrasie en is waarnemende hoof van regeringsbestuur aan die Sentrale Universiteit vir Tegnologie in Bloemfontein. Hy is ‘n provinsiale verteenwoordiger van die Vrystaat vir die Africa Peer Review Mechanism en het voorheen op die ATM-raad gedien.

Sibongile Tsoleli het ‘n nagraadse diploma in regeringsadministrasie en is ‘n ervare politikus.

Suren Maharaj is ‘n gekwalifiseerde geoktrooieerde rekenmeester wat spesialiseer in ouditering, risikobestuur en finansies.

William Langeveldt het ‘n doktorsgraad in filosofie en is ‘n Khoe-San-aktivis wat die uitdagings van Suider-Afrika se eerste mense plaaslik en in die buiteland belig. Hy het voorheen op die ATM-raad gedien.

DIE MONUMENT EN MUSEUM IS OOP VIR DIE BESOEKERS. Vir meer inligting oor al die beplande geleenthede, konserte en kursusse by die Taalmonument (met Covid-19 wat in gedagte gehou word), skakel 021 872 3441/863 0543, besoek www.taalmonument.co.za of volg hulle op Facebook.