Welkom by die Afrikaanse Taalmuseum se kuberklaskamer waar die instelling relevante, interessante leermateriaal vir leerders plaas as aanvullende inligting tot die nasionale onderwysdepartement se amptelike leerplanne. Die leermateriaal is in A4-formaat as PDF’s beskikbaar wat enigiemand met graagte mag uitdruk, elektronies versprei en gebruik. Kontak gerus ons opvoedkundige beampte vir voorstelle en kommentaar.  Ons begin met ‘n dokument in lyn met die Departement van Basiese Onderwys se Nasionale Kurrikulumverklaring oor Sosiale Wetenskappe waarin ons fokus op graad 4-leerders in die 2de skoolkwartaal rakende ‘Leiers en eienskappe van goeie leiers’. Klik op die dokument om die PDF te sien en af te laai.