brokkie taalmuseum afrikaans amptelik

8 Mei 1925

Die agste Mei 1925 is ‘n baie belangrike datum in die geskiedenis van ons taal. Op daardie dag is die Wet op die Amptelike Tale van Suid-Afrika, Wet no 8 van 1925, in die Parlement aanvaar. Daarvolgens is Afrikaans as amptelike taal van die land erken naas Engels, 50 jaar ná die stigting van die Genootskap vir Regte Afrikaners (GRA).