brokkie taalmuseum afrikaans amptelik

2 Julie 1909

Die Zuid-Afrikaanse Akademie voor Taal, Letteren en Kunst (later die Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns), is op 2 Julie 1909 in Bloemfontein gestig. Generaal Hertzog het die naam voorgestel. Die doel van die Akademie was om die Hollandse taal en letterkunde, en Suid-Afrikaanse geskiedenis en kuns te bevorder. Die Akademie het in 1944 ‘n grondwet aanvaar waarin die fundamentele beginsels van die organisasie uitgespel is, nl dat die taal van die Akademie Afrikaans is, en dat hul hoofdoel is om die Afrikaanse taal, letterkunde, kuns en wetenskap te bevorder.

Bronne:

Vriende van Afrikaans: Dae uit ons geskiedenis, 2009, p183
Kapp, P: Draer van ‘n droom, 2009, p35