drakenstein se mense vertel voorb

Stories uit Drakenstein is ‘n opwindende storievertelprojek  wat ter viering van Internasionale Museumdag deur die Afrikaanse Taalmuseum en -monument in samewerking met Paarl Museum  bekendgestel is.

Kliek hier om ’n pdf-weergawe van Drakenstein se Mense Vertel af te laai

Dié projek het reeds vroeër vanjaar afgeskop met die insameling van stories toe alle inwoners van Drakenstein, vanaf graad 10-leerders tot studente en volwassenes, genooi  is om deel te neem.

Die plaaslike skrywer Petro Gordon het gehelp om die beste stories  uit te kies, wat op Internasionale Museumdag, Saterdag 18 Mei 2013, tydens ‘n storievertelprogram by die Taalmuseum aan die publiek bekendgestel is.

Storievertellers en gaste het lekker saamgekuier oor middagete. Sewe vertellers het aan die program deelgeneem terwyl nog drie deelnemers se werk deur ander voorgelees is. Die deelnemers was Flora Tielingse, Mercia May, Merle Danhouse, Sheree Juries, Amelia Solomons,  Joyce de Villiers, Gerhard de Villiers, Johan Constable, Jacques Basson en Johan Perold.

Stories het gewissel van oorlogstories, “rondloperstories”, liegstories, ware stories en skinderstories tot kinderstories. Mercia May het vertel van haar mense wat toentertyd kerk toe gegaan het om te gaan luister wat die ander mense bid om so die nuutste skindernuus te kry. Ander het stories opgediep uit die dae van tiekies, terwyl Johan Constable vertel het van ‘n kind met die naam Diploma, “want dis nou wat sy ma van die kollege af huis-toe gebring het”. Daar was ook bangmaakstories oor Antjie Somers en ’n ware storie oor ’n fiets wat ‘n lang pad afgelê het om ’n ring na die Paarl terug te bring (die fiets is vandag te siene in Mosselbaai se museum!)

Die talentvolle Glemorene van Rooyen van Wellington het gedigte voorgedra en ’n verwerking van ’n gedig van Breyten Breytenbach gesing.

Volgens Catherine Snel, bestuurder van opvoeding en erfenisprojekte by die Afrikaanse Taalmuseum, bestaan daar baie stories in die volksmond wat nog nie geboekstaaf is nie.  Die doel van die projek is dus juis om oud en jonk bymekaar te bring om hul stories te vertel en dit vir ons nageslag te bewaar.

“Ons wil hierdie mondelinge oorlewerings vaspen sodat die stories vir toekomstige navorsers toeganklik sal wees. Die bewaring van hierdie stories is dus van onskatbare ware.”

“Stories ken geen perke van ouderdom nie. Die jonger geslag hoor dalk ‘n goeie storie by ‘n ouer persoon en  gee weer hul eie interpretasie daaraan. Wanneer inligting per mond gehoor en oorvertel word,  kry dit dikwels ‘n stertjie, en dit is wat dit so interessant maak. ”

Hierdie stories sal ook in ‘n boek opgeneem word wat op Taaldag, 14 Augustus, bekendgestel en aan deelnemers, museums en biblioteke versprei sal word.

Belangstellendes kan vir Catherine Snel by die Taalmuseum kontak by tel. 021 872 3441 of erfenis@taalmuseum.co.za of vir Elizabeth Bowes by Paarl Museum by tel. 021 872 2651 of paarlmuseum@telkomsa.net.