Hierdie pragtige herderstaf is in die Afrikaanse Taalmuseum se versameling in die Paarl. ‘n Skaapwagterstaf is gewoonlik ‘n lang en stewige stok met ‘n kromming aan die een kant. Herders gebruik dit om skape te “werk” en ook om ‘n skaap te vang. So ‘n skaapwagterstaf kan ook as afskrikmiddel teen roofdiere of booswigte dien. Nog ‘n funksie van die staf is om die skaapwagter te help om oor moeilike terrein te beweeg deurdat dit die skaapwagter help om sy balans te hou. In die geval waar daar lang gras of bosse is, kan die skaapwagter sy pad oopdruk met die staf of dit kan gebruik word om na skape in digte gras of bosse te soek. ‘n Staf kan lank of kort wees (dit hang van ‘n persoon se voorkeur af) en dit word ook soms oor die bo-arm gehaak.

Historiese foto’s van herders aan internet ontleen