Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) verlang die diens van  ʼn geskikte kandidaat as Terreinbestuurder vanaf 1 Julie 2016.

Minimum vereistes:

 • Dinamies, selfgedrewe en gemotiveerd
 • Vyf jaar ondervinding in ‘n relevante veld
 • Kennis en ervaring van meganiese, elektriese en tegniese stelsels, asook tuinbou
 • Relevante naskoolse kwalifikasie en goeie rekenaarvaardigheid
 • Bestuurderslisensie en eie vervoer
 • Afrikaans en Engels magtig

Verantwoordelikhede:

 • Toepassing van beheermaatreëls, regulasies en wetgewing
 • Instandhouding van geboue en infrastruktuur
 • Bestuur van kapitaalwerke
 • Effektiewe begrotingsbestuur
 • Bestuur en ontwikkeling van menslike hulpbronne
 • Instandhouding en bestuur van formele tuine en fynbosarea
 • Vervoer van personeel

Stuur aansoeke met  ʼn volledige CV met minstens 3 referente voor of op 14 Mei aan:
Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl

Navrae: Jack Louw by tel 021 872 3441.
Indien na ʼn maand geen terugvoering ontvang nie, was aansoek onsuksesvol.