ATM_Logo_Augustus2015

POS BESKIKBAAR: KOMMUNIKASIEBEAMPTE
(9 maande kontrakaanstelling)

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as Kommunikasiebeampte. Aanstellingsdatum: 3 Julie 2017

Vereistes:
• ‘n Nagraadse kwalifikasie in Afrikaans en/of Joernalistiek • Uitstekende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels • Ervaring in skakelwerk, bemarking en sosiale media • Ervaring in taalversorging, redigering en vertaling • Kennis van basiese grafiese ontwerp en webwerfredigering • Kontakbare verwysings

Verantwoordelikhede:
• Uitvoer van die skakelbestuurplan in oorleg met die Direkteur • Skakeling met die media en relevante kundiges  • Hantering van medianavrae  • Bemarking van die ATM se aktiwiteite en geleenthede deur onder andere: Die skryf, vertaling en verspreiding van mediavrystellings; die plaas van kennisgewings, foto’s en advertensies in die media, die opdatering van die ATM se webwerf en sosiale mediaplatforms; die ontwerp/uitleg en verspreiding van advertensies, brosjures en inligtingstukke • Samestelling van aansoeke om befondsing  • Taalversorging van amptelike dokumente

Sluitingsdatum: 23 Junie 2017
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620
Navrae: Michelle Visagie by tel 021 872 3441
Indien u na ’n maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.

Save

Save

Save

Save

Save