ATM_Logo_Augustus2015

POS BESKIKBAAR:

ADMINISTRATIEWE KLERK: KETTINGVOORSIENINGSADMINISTRASIE

(12 maande kontrakaanstelling)
 
Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as Administratiewe Klerk: Kettingsvoorsieningsadministrasie. Aanstellingsdatum: 1 Augustus 2017

Vereistes:
• Matriek (Graad12) en ʼn kwalifikasie in kettingvoorsieningsadministrasie  • Uitstekende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels • Ervaring in kettingvoorsieningsadministrasie • Ervaring in aankope van goedere en verkryging van dienste • Kennis van basiese finansiële administrasie • Kontakbare verwysings

Verantwoordelikhede:
• Opstel van spesifikasies vir kwotasies en tenders in oorleg met Bestuur • Hanteer die administrasie vir aankope van goedere en verkryging van dienste  • Byhou/instandhou van interne verskaffersdatabasis  • Hanteer basiese finansiële navrae • Lewer administratiewe ondersteuningsdienste aan die afdelings

Sluitingsdatum: 7 Julie 2017
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620
Navrae: Michelle Visagie by tel 021 872 3441
Indien u na ’n maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.

Save

Save