ATM_Logo_Augustus2015

POS BESKIKBAAR: FINANSIËLE ASSISTENT
(Permanente aanstelling)

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as Finansiële Assistent.

Aanstellingsdatum: 1 Mei 2018

Vereistes:
•    Matriek (Graad 12) met rekeningkunde as vak
•    ʼn Na-skoolse kwalifikasie in finansies sal tot die kandidaat se voordeel strek
•    Ervaring in kettingvoorsieningsadministrasie, PASTEL, PAYROLL
•    Ervaring in aankope van goedere en verkryging van dienste
•    Ervaring in die onderhoud van ʼn interne verskaffersdatabasis
•    Kennis van basiese finansiële administrasie
•    Ondervinding in hantering van handelsvoorrade en bateregisters
•    Uitstekende taalvaardigheid in Afrikaans en Engels
•    Kontakbare verwysings

Verantwoordelikhede:
•    Opstel van spesifikasies vir kwotasies en tenders in oorleg met Bestuur
•    Hanteer die administrasie rakende aankope van goedere en verkryging van dienste
•    Instandhouding van interne verskaffersdatabasis
•    Instandhouding van handelsvoorraad en bateregisters
•    Verleen bystand met betalings en uitvoer van basiese finansiële pligte
•    Hanteer basiese finansiële navrae
•    Lewer administratiewe ondersteuningsdienste aan die afdelings

Sluitingsdatum: 31 Maart 2018
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620 of admin@taalmuseum.co.za
Navrae: Michelle Visagie op 021 872 3441
Indien u na ’n maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek helaas onsuksesvol.
Enige onderhoude sal gepaard gaan met ’n verpligte toets wat uit ’n praktiese en teoretiese deel sal bestaan. Die ATM behou die reg voor om nie die pos te vul nie.