ATM Raadslede 2018 (1) crop

Die nuwe ATM-raad is v.l.n.r. mnr. Jurie Saal, dr. William Langeveldt, mnr. Logan Munsamy, prof. Janis Grobbelaar, prof. Elvis Saal (voorsitter van die raad), adv. Penny Magona (ondervoorsitter), mnr. Cecil le Fleur en prof Steward van Wyk

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl het so pas ʼn nuwe raad verwelkom wat deur die nasionale Departement van Kuns en Kultuur aangestel is.

Volgens die direkteur, mnr. Michael Jonas, sien die bestuur en personeel daarna uit om in noue samewerking met die raad die visie en doelstellings van ʼn inklusiewe instelling te weeg te bring. “Ons bou voort op ons projekte om miskende variëteite van Afrikaans te erken en om die diversiteit van Afrikaans deur inklusiewe programme en aktiwiteite te bevorder,” sê hy.

Die agt lede, waarvan drie op die vorige raad gedien het, verteenwoordig ʼn breë spektrum van kulturele, linguistieke, regs- en finansiële kundigheid wat met vrug tot voordeel van die instelling aangewend sal word. Die raadslede, wat vir drie jaar lank sal dien vanaf begin 2018, is prof. Elvis Saal (voorsitter), adv. Penelope Magona (ondervoorsitter), dr. William Langeveldt, mnr. Cecil le Fleur, prof. Steward van Wyk, mnr. Jurie Saal, mnr. Logan Munsamy en prof. Janis Grobbelaar.

Jonas voeg by: “ʼn Deel van ons missie is om die ATM op gesonde en deursigtige finansiële en administratiewe beginsels te bestuur wat die instansie sal vestig as ’n leidende en gerekende rolspeler in die erfenissektor. Dit is ons taak om Afrikaans se diverse taalerfenis, kultuurhistoriese geboue en erfenisterreine te beskerm en te bevorder.”

Volgens hom is die instelling in ʼn bevoorregte posisie om kultuur, natuur én plesier te kan vier. “Ons moet egter ook ons onmiddellike gemeenskap in ag neem en na hulle uitreik. As die Bolandse gemeenskap nie die monument as relevant beskou nie, is dit moeilik om die waarde van hierdie plek, hierdie ruimte, aan ander mense oor te dra. Gelukkig lyk dit asof die Afrikaanse Taalmonument toenemend as ʼn moet-sien toerisme-attraksie deur binnelanders en buitelanders beskou word. En dit is waarop ons wil voortbou.”

Meer oor die ATM raadslede 2018-2021:

Prof. Elvis Saal, voorsitter, het sy MA in Afrikaans cum laude verwerf en is tans die hoof van Afrikaans Taalkunde by die Universiteit van Suid-Afrika. Hy het al talle artikels wat op tale, en spesifiek op Afrikaans, fokus in verskeie vakjoernale gepubliseer. Hy is onder meer ’n lid van die Afrikaanse Taalraad en die Linguistevereniging van Suider-Afrika.

Adv. Penelope Magona, ondervoorsitter, het ʼn LLM-graad in Arbeidsreg aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf en is ’n lid van die Kaapse Balie. Sy is ’n kommissaris van die hof vir kleinsake en tree soms as ’n waarnemende regter in die Wes-Kaapse Hooggeregshof op. Die viertalige Magona is ʼn raadslid van die Kunstekaap, ’n lid van die Black Lawyers Association en ʼn lewer ook motiveringspraatjies by skole.

Mnr. Cecil le Fleur het onderwys- en landbou-diplomas verwerf, vir dekades lank onderwys gegee en was ʼn lid van die Wes-Kaapse Erfenisraad. Hy is onder meer voorsitter van die Griekwa Nasionale Konferensie, die Nasionale Khoisan-raad en ondervoorsitter van Indigenous Peoples of Africa Coordination Committee.

Prof. Steward van Wyk, wat sy DLitt in Afrikaans en Nederlands verwerf het, is tans departementele voorsitter van die Universiteit van die Wes-Kaapland se Departement van Afrikaans en Nederlands. Hy is onder meer voorsitter van die Jan Rabie en Marjorie Wallace Bestuurskomitee, ondervoorsitter van die Suider-Afrikaanse Vereniging vir Neerlandistiek en ’n lid van die direksie van die Stigting vir Bemagtiging deur Afrikaans.

Mnr. Jurie Saal het ’n Honneursgraad in Linguistiek aan die Universiteit van die Wes-Kaapland verwerf asook verskeie finansiële kwalifikasies. Hy het as ’n onderwyser en dosent gewerk waarna hy ʼn menslike hulpbronne- en administratiewe bestuurder by verskeie maatskappye en onderwyskollegas was. Hy het onder meer ook as direkteur van die Vereniging van Staatsdiensamptenare gedien.

Mnr. Logan Munsamy het ʼn Meestersgraad in Publieke Administrasie en doseer tans aan die Sentrale Universiteit vir Tegnologie in Bloemfontein. Hy is internasionaal geakkrediteer as ʼn projekbestuurder, is ʼn lid van talle publieke administrasie-verenigings, dien op die rade van verskeie akademiese hospitale en is lid van die ouditkomitee vir die Maluti-a-Phofung Plaaslike Munisipaliteit.

Dr. William Langeveldt het ʼn Doktorsgraad in Filosofie in die VSA verwerf en is ʼn Khoe-San-aktivis wat die uitdagings van Suider-Afrika se eerste mense plaaslik en oorsee uitlig. Hy het by skole klasgegee, by verskeie tersiêre instellings doseer en op talle kulturele en taalrade gedien asook in regeringsliggame wat die regte in hierdie verband bevorder.

Prof. Janis Grobbelaar het ʼn DLitt et Phil aan die Universiteit van Suid-Afrika verwerf, by verskeie universiteite gedoseer en is tans professor aan die Universiteit van Pretoria. Sy het al tientalle artikels in vakjoernale gepubliseer, navorsing vir internasionale organisasies gedoen en as kommentator/konsultant rakende sosio-politieke kwessies opgetree. Sy dien op verskeie akademiese rade, onder meer die raad van die Tshwane Universiteit vir Tegnologie.

Vir meer inligting, skakel 021 863 0543/4809 of besoek www.taalmonument.co.za en www.facebook.com/afrikaansetaalmonument.