[Die inkomste uit verhurings word gebruik om die tekort in die subsidie van die Departement van Kuns en Kultuur aan te vul. Dit word aangewend vir instandhouding en om opvoedkundige programme en erfenisprojekte aan te bied.]