Ons bied navorsingsdienste en beskik oor ‘n leeskamer waar besoekers op afspraak kan kom navorsing doen.

Ons navorser is tans besig om al die dokumente in die museumbiblioteek en -argief in ’n nuwe katalogus op te neem wat uiteindelik aanlyn beskikbaar sal wees.

Vir meer inligting en om ‘n afspraak met ons navorser te maak, kontak vir dr Annemarie van Zyl by tel. +27 (0)21 872 3441 of stuur ‘n e-pos navraag

Navorsingsartikels

Vandag in ons Taalgeskiedenis
Wat is die verband tussen Afrikaans en Vlaams?
Die omswerwinge van die GRA-drukpers
In watter styl is die Taalmonument gebou?
Hoeveel taalmonumente is daar in Suid-Afrika?
Australiese navorser skryf doktersgraadtesis oor die Taalmonument