Die Afrikaanse Taalmonument

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) is geleë in die Paarl, Wes-Kaap, Suid-Afrika. Die ATM is ‘n agentskap van die Departement van Kuns en Kultuur. Die museum en die administratiewe kantoor is in Pastorielaan en die monument is op Paarlberg.

Mandaat

Die destydse Minister van Opvoeding het kragtens die bevoegdheid aan hom verleen deur artikel 3 van die vorige Wet op Kulturele Inrigtings, 1969 (Wet 29 van 1969), die ATM, Paarl, tot ’n instelling verklaar wat met ingang van 1 Junie 1977 onder die bepalings van genoemde Wet val. Sedertdien is die Wet op Kulturele Inrigtings van 1969 met die Wet op Kulturele Instellings (Wet 119 van 1998) vervang. Die ATM ontvang ʼn gedeeltelike jaarlikse subsidie van die Departement van Kuns en Kultuur.