Op Saterdag 26 Mei is Internasionale Museumdag in die Overbergse dorp Genadendal gevier.