Leer oor argiewe en boekherstel

Taalmonument_Kursusse_Web (nuwe datums)

 

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument bied weer hul gewilde reeks kursusse en werkswinkels in die Paarl aan. Die reeks fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede. Rekordbestuur- en Argiefwerkswinkels vind in Julie plaas, Boekherstelkursusse in September, en ‘n “Skryf beter Afrikaans”-werkswinkel later in die jaar.

• Die Inleidende Rekordbestuurwerkswinkel (29 tot 30 Augustus 2016) en die Inleidende Argiefwerkswinkel (31 Augustus tot 2 September 2016) is geskik vir bibliotekarisse, museum- en erfenisbeamptes, rekord- en dokumentering en argief-assistente. Dit word aangebied deur Pétria de Vaal-Senekal, ‘n gekwalifiseerde argivaris en rekordbestuurder met baie jare ervaring in die veld. Die werkswinkels sluit praktiese sessies in. Die Rekordbestuurwerkswinkel fokus op wetlike verpligtinge, liasseerstelsels, elektroniese dokumentstelsels, en beleid en prosedures. Die Argiefwerkswinkel fokus op insameling en aanwins, waardebepaling, sortering, indeksering, bewaring, rampbestuur, en die ontsluiting van argiewe.

• Die Inleidende Boekherstelkursus (19 tot 21 September 2016) en die Gevorderde Boekherstelwerk (22 tot 24 September 2016) word aangebied deur die boekherstelspesialis Peter Packery. Geen vooraf kennis word vir die inleidende kursus benodig nie. Die gevorderde kursus is geskik vir deelnemers wat reeds basiese boek- en papierherstelwerk onder die knie het.

Vir meer inligting, kontak Amira Clayton by tel. 021 863 0543/4809 of stuur ‘n e-pos na kommunikasie@taalmuseum.co.za.

Save