Personeel 2018

Die raadslede vir 2021-2024 is adv Jean Meiring (voorsitter), me Sibongile Tsoleli (ondervoorsitter), prof Anne-Marie Beukes, me Heidi Erdmann, mnr Jurie Saal, mnr Lionel Adendorf, mnr Logan Munsamy, me Suren Maharaj en dr William Langeveld

ALGEMENE NAVRAE | GENERAL ENQUIRIES
T +27 (0)21 863 0543/872 3441
+27 (0)76 017 6026 (selfoon slegs tydens werksure op weeksdae | cellphone only during office hours on weekdays)
admin@taalmuseum.co.za

BESPREKINGS VIR OPVOEDKUNDIGE BESOEKE | BOOKINGS FOR EDUCATIONAL VISITS
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za 

KURATOR & NAVORSING | CURATOR & RESEARCH
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

KOFFIEWINKEL | RESTAURANT

BESTUUR | MANAGEMENT

Michael Jonas
Direkteur / Director
T +27 (0)21 872 3441
direkteur@taalmuseum.co.za

Chantelle de Kock
Kurator | Curator
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

Tania Laing (CFAIcba(SA))
Hoof Finansiële Beampte | Chief Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finbestuur@taalmuseum.co.za

PERSONEEL | STAFF

Elsabe Pearce
Administratiewe Klerk | Administrative Clerk
T +27 (0)21 863 0543
E ontvangs@taalmuseum.co.za

Dane Otto
Besoekersdienste-koördineerder / Visitor Services Coordinator
T +27 (0)21 863 0543
besoekers@taalmuseum.co.za

Howard Heneke
Fasiliteitsbeampte | Facility Officer
T +27 (0)21 863 0543
terrein@taalmuseum.co.za

Janine Brown
Opvoedkundige Beampte | Educational Officer
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za

Jeffrey Pietersen
Assistent: Geleenthede en Kommunikasie |Assistant: Events and Communication
T +27 (0)21 863 0543
bemarking2@taalmuseum.co.za

Juanita Carstens
Administrateur: Kettingvoorsiening | Administrator: Supply Chain
T +27 (0)21 872 3441
fin.assist@taalmuseum.co.za

Riana Dempers
Geleentheidskoördineerder | Events Coordinator
T +27 (0)21 872 3441
kommunikasie@taalmuseum.co.za

Rodene Williams
Uitvoerende Persoonlike Assistent | Executive Personal Assistant
T +27 (0)21 872 3441
admin@taalmuseum.co.za

Shandry de Jager
Finansiële Beampte / Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finansies@taalmuseum.co.za

Sybrandus Adema
Kommunikasiebeampte | Communication Officer
T +27 (0)84 660 4252
E kommunikasie2@taalmuseum.co.za

Verinque Daniëls
Besoekersbeampte | Visitors Officer
T +27 (0)21 863 0543
vakkundige@taalmuseum.co.za