Kontak ons | Contact us2023-12-11T16:46:09+02:00

Personeel 2018 Personnel

Die raadslede 2021-2024. Adv Jean Meiring (voorsitter), me Sibongile Tsoleli (ondervoorsitter), prof Anne-Marie Beukes, me Heidi Erdmann, mnr Jurie Saal, mnr Lionel Adendorf, mnr Logan Munsamy, mnr Suren Maharaj en dr William Langeveldt (oorlede 11 Januarie 2023, RIV). The board members 2021-2024.

ATM NAVRAE | ENQUIRIES
T +27 (0)21 863 0543
+27 (0)76 017 6026 (selfoon/WhatsApp tydens werksure | cellphone/WhatsApp during office hours)
E ontvangs@taalmuseum.co.za
W taalmuseum.co.za & taalmonument.co.za
A Monument: Gabbema Doordriftstraat, Paarl 7646 | Museum: Pastorielaan 11 Pastorie Avenue, Paarl 7646

HISTORIUM KONFERENSIESENTRUM
T +27 (0)21 872 2022
E info@historium.co.za

BISTRO
Die Suikerkan: +27 (0)82 856 1871 (WA)
info@diesuikerkan.co.za
diesuikerkan.co.za

Nuusbriewe & geleenthede | Newsletters & events
Klik hier om af en toe via e-pos op hoogte van ons aktiwiteite te bly | Click here to receive the occasional e-mail update about our activities

BESTUUR | MANAGEMENT

Michael Jonas
Direkteur | Director
T +27 (0)21 872 3441
direkteur@taalmuseum.co.za

Chantelle de Kock
Kurator | Curator
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

Tania Laing (CFAIcba(SA))
Hoof- Finansiële Beampte | Chief Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finbestuur@taalmuseum.co.za

PERSONEEL | STAFF

Administrateur: Kettingvoorsiening | Administrator: Supply Chain
Fabian Ontong
T +27 (0)21 872 3441
fin.assist@taalmuseum.co.za

Besoekersbeampte | Visitors Officer
Verinque Daniëls

T +27 (0)21 863 0543
vakkundige@taalmuseum.co.za

Fasiliteitsbeampte | Facility Officer
Howard Heneke
T +27 (0)21 863 0543
terrein@taalmuseum.co.za

Finansiële Beampte | Financial Officer
Theodore Laubser

T +27 (0)21 872 3441
finansies@taalmuseum.co.za

Kommunikasiehoof | Head of Communication
Sybrandus Adema

E kommunikasie2@taalmuseum.co.za

Koördineerder: Besoekersdienste & Geleenthede | Coordinator: Visitor Services & Events
Stefanie Rasztabiga
T +27 (0)21 863 0543kommunikasie@taalmuseum.co.za

Museumbeampte | Museum Officer
Samuel Minnaar
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za

Ontvangs | Reception
Elsabé Pearce
T +27 (0)21 863 0543
E ontvangs@taalmuseum.co.za

Opvoedkundige Beampte | Educational Officer
Annami Brundyn
T +27 (0)21 872 3441
opvoedkundige@taalmuseum.co.za

Uitvoerende Persoonlike Assistent | Executive Personal Assistant
Rodene Williams

T +27 (0)21 872 3441
admin@taalmuseum.co.za