Die Afrikaanse Taalmonument en -museum is ’n skedule 3A openbare entiteit volgens die Wet op Openbare Finansiële Bestuur. Hierdie verslae word jaarliks ingedien ingevolge die Grondwet van die Republiek van Suid-Afrika; die Wet op Openbare Finansiële Bestuur; Tesourieregulasies; die Wet op Kulturele Instellings; en ander toepaslike wette
en regulasies.

(Annual reports in English)