As deel van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se missie om versweë geskiedenisse van die taal te belig is ‘n jarelange navorsing in die Noord-Kaap gedoen om Gariepafrikaans te karteer en volksverhale op te skryf. Taalkenner Hendrik Theys het die taalkundige aspekte van Gariepafrikaans ontleed wat voorkom in opnames gemaak deur amptenare verbonde aan die ATM. Die skrywer gebruik die term Gariepafrikaans eerder as Oranjerivierafrikaans om die inheemse wortels van hierdie variëteit van Afrikaans te beklemtoon, veral omdat die Oranjerivier voor kolonisasie as die kai !Gariep bekend gestaan het. Lees die volledige verslag hier.