Die Afrikaanse Taalraad (ATR) het ’n verslag, “Die algemene demografie van Afrikaans (2022)”, op 4 November by Joostenberg naby Stellenbosch bekendgestel.
Dr Conrad Steenkamp, hoof van die ATR, sê dit is die eerste keer dat so ’n deeglike studie van die Afrikaanse bevolking in sy geheel gedoen is. “Dit is belangrik, want Afrikaanssprekendes gaan oor alle grense heen moet saamwerk om die gevolge van demografiese verandering oor die volgende dekades te hanteer.”
Connie Mulder, hoof van die Solidariteit Navorsingsinstituut en medeskrywer van die verslag, sê by wyse van ’n aanhaling dat demografie die toekoms is wat reeds gebeur het. “’n In-diepte demografiese studie soos dié maak dit dus moontlik om vooruit te kyk en vooruit te beplan, selfs tot op die vlak van individuele buurte.”