GEEN MASKER, GEEN TOEGANG
Die Departement van Sport, Kuns en Kultuur het toestemming verleen dat die Afrikaanse Taalmuseum en -monument vanaf 1 Oktober 2020 kan heropen. Tot verdere kennisgewing sal die regeringsprotokolle, soos die meting van besoekers se temperature en die handhawing van fisieke afstande, by die monument en in die museum geld. ʼn Basiese vraelys sal beantwoord moet word, maar diegene wat tyd wil bespaar, kan dit vooraf hier aflaai, invul en saambring.

Geen begeleide toere sal aangebied word nie, maar besoekers kan die inligtingsbrosjures lees of omvattende oudiogidse (beskikbaar in ses tale) gebruik. Hulle sal gereeld en deeglik ontsmet word. Die Taalmonument is elke dag vanaf 08:00 tot 16:45 oop – die laaste toegang is om 16:15 – en ‘n mobiele koffiewinkel sal spys en drank beskikbaar stel. Die langer openingstye wat gewoonlik in die somer geld, sal vir eers nie kan gebeur nie, maar hou ons webtuiste en FB-blad dop vir ons somerprogram wat op dreef is.

Die Taalmuseum in die middedorp is weeksdae vanaf 08:00 tot 16:45 oop – voorafbespreking is noodsaaklik indien meer as 10 persone op ’n slag dit wil besoek.

Gegewe die ekonomiese impak van Covid-19, bied die Taalmonument gratis toegang aan kinders onder 18 en ʼn 20%-afslag op nuwe jaarpermitte tot 30 September 2021. Vir meer inligting, sien www.taalmuseum.co.za/taalmonument-besoekersinligting/

——–

NO MASK, NO ENTRY
The Department of Sport, Arts and Culture  has given permission to the Afrikaans Language Museum and Monument to reopen to the public from 1 October 2020. Until further notice the government protocols, such as measuring visitors’ temperatures and maintaining physical distances, will apply at the monument and in the museum. A basic questionnaire will have to be answered, but those who want to save time can download it here, complete it and bring it along.

No guided tours will be offered, but visitors can read the information brochures or make use of the comprehensive audio guides (available in six languages). They will be disinfected regularly and thoroughly. The Taalmonument is open every day from 08:00 to 16:45 – the last entrance is at 16:15 – and a mobile coffee shop will have food and drinks available. The longer opening hours that usually apply in the summer will not be able to happen for the time being, but see our website and FB page regarding our summer programme that has taken shape.

The Taalmuseum in the centre of town is open on weekdays from 08:00 to 16:45 – advance booking is essential if more than 10 people want to visit it at a time.

Given the economic impact of Covid-19, the Taalmonument offers free entry to children under 18 and a 20%-discount on new annual permits until 30 September 2021. For more information, see www.taalmuseum.co.za/taalmonument-visitor-information/