Personeel 2018

Raadslede 2018

ALGEMENE NAVRAE | GENERAL ENQUIRIES
T +27 (0)21 863 0543/872 3441
+27 (0)71 500 8740 (selfoon tydens werksure | cellphone during office hours)
admin@taalmuseum.co.za

BESPREKINGS VIR OPVOEDKUNDIGE BESOEKE | BOOKINGS FOR EDUCATIONAL VISITS
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za 

KURATOR & NAVORSING | CURATOR & RESEARCH
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

KOFFIEWINKEL | RESTAURANT

BESTUUR | MANAGEMENT

Michael Jonas
Direkteur / Director
T +27 (0)21 872 3441
direkteur@taalmuseum.co.za

Chantelle de Kock
Kurator / Curator
T +27 (0)21 872 3441
navorsing@taalmuseum.co.za

Tania Laing (CFAIcba(SA))
Hoof Finansiële Beampte / Chief Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finbestuur@taalmuseum.co.za

PERSONEEL | STAFF

Amira Brown
Geleentheidskoördineerder / Events Coordinator
T +27 (0)21 872 3441
kommunikasie@taalmuseum.co.za

Elsabe Pearce
Administratiewe Klerk / Administrative Clerk
T +27 (0)21 863 0543
E ontvangs@taalmuseum.co.za

Horatio September
Terreinopsigter / Grounds Supervisor

T +27 (0)21 863 0543
terrein@taalmuseum.co.za

Howard Heneke
Besoekersdienste-koördineerder / Visitor Services Coordinator
T +27 (0)21 863 0543
besoekers@taalmuseum.co.za

Janine Brown
Opvoedkundige Beampte / Educational Officer
T +27 (0)21 872 3441
opvoeding@taalmuseum.co.za

Juanita Carstens
Administrateur: Kettingvoorsiening / Administrator: Supply Chain
T +27 (0)21 872 3441
fin.assist@taalmuseum.co.za

Michelle Visagie
Uitvoerende Persoonlike Assistent / Executive Personal Assistant
T +27 (0)21 872 3441
admin@taalmuseum.co.za

Shandry de Jager
Finansiële Beampte / Financial Officer
T +27 (0)21 872 3441
finansies@taalmuseum.co.za

Sybrandus Adema
Kommunikasiebeampte / Communication Officer
T +27 (0)84 660 4252
kommunikasie2@taalmuseum.co.za

Verinque Hendriks
Besoekersbeampte / Visitors Officer
T +27 (0)21 863 0543
gids@taalmuseum.co.za