Nederlands vs Afrikaans in die 1800’s

Ten spyte van die Genootskap van Regte Afrikaners (GRA) se