Klik hier vir 2022-toerismebrosjure oor taalmonument en taalmuseum

Klik hier om ‘Die Afrikaanse Taalmonument – Van Konsep tot Gestalte’ (PDF) te open