argiefwerkswinkel archiving workshop 2017 taalmonument

Argivaris Pétria Marais bied 28 tot 30 Augustus 2017 ‘n inleidende argiefwerkswinkel by die Afrikaanse Taalmonument in die Paarl aan. Dié gewilde driedagwerkswinkel, wat vanjaar vir die sesde keer aangebied word, is geskik vir bibliotekarisse, museum- en erfenisbeamptes en dokumentering- en argiefassistente.

Marais is ‘n gekwalifiseerde argivaris met baie jare ervaring in die veld van rekordbestuur en argivering. Sy het deur haar werk as konsultant, navorser, erfenisbeampte, projekleier en afrigter ontdek dat dit noodsaaklik en belangrik is vir  bibilioteke, dokumentesentrums, museums en ander verwante dissiplines om saam te werk en meer te leer oor argivering.

“Personeel wat nie argivarisopleiding ontvang het nie, word dikwels aan die diep kant ingegooi om na hul organisasies se ongepubliseerde dokumentversamelings om te sien. Hierdie inleidende driedaagse werkswinkel sal aan alle inligtingsbeamptes die nodige opleiding verskaf. Geen vooraf kennis word benodig nie,” het Marais gesê.

Die werkswinkel sluit praktiese sessies in en fokus op onderwerpe soos die verskille tussen biblioteke, argiewe en dokumentesentrums; insameling en aanwins, waardebepaling (insluitende die waarde van rekords asook afskryf-instruksies); sortering en rangskikking; beskrywing/indeksering; bewaring; die rampbestuurplan; en wenke oor die  ontsluiting van argiewe. Dit word tweetalig aangebied.

Die kursus kos R2 000 per persoon en vind van 09:00 tot 16:30 in die Konferensielokaal in die Besoekersentrum by die Taalmonument plaas. Koffie of tee is ingesluit, maar deelnemers moet sorg vir hul eie middagete (of vir Volksmond Koffiewinkel ondersteun).

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument bied jaarliks ‘n hele reeks kursusse en werkswinkels aan wat fokus op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede. Vanjaar se program sluit onderwerpe soos boekherstelwerk (inleidend van 5 tot 7 Junie 2017 en gevorderd van 16 tot 18 Oktober 2017, taaltoerisme (21 tot 23 November 2017) en stersirkelsfotografie (11 November 2017 en 10 Februarie 2018) in. Voorstelle vir addisionele werkswinkels oor soortgelyke onderwerpe is welkom. Vir meer inligting, kontak Michelle Visagie by tel. 021 872 3441  of stuur ʼn e-pos na admin@taalmuseum.co.za.