Opwindende pos nou beskikbaar by Taalmonument!
VAKANTE POS: KOÖRDINEERDER: BESOEKERSDIENSTE EN GELEENTHEDE
VERWYSINGSNOMMER: ATM02

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl verlang die diens van ʼn geskikte kandidaat as Koördineerder: Besoekersdienste en Geleenthede, beginnende op 6 Januarie 2020.

Minimum vereistes:

 • Dinamies, selfgedrewe en gemotiveerd
 • Tien jaar ondervinding in ʼn museum- en kultuuromgewing
 • Kennis en ervaring van besoekersdienste en organisering van geleenthede
 • Naskoolse kwalifikasie
 • Geldige rybewys en eie vervoer
 • Afrikaans en Engels vlot magtig
 • Bereid om te reis en ongereelde ure te werk

Verantwoordelikhede:

 • Koördineer die reëlings en bemarking van openbare programme
 • Verantwoordelik vir bestuur van besoekersdienste
 • Hanteer die administrasie van besoekersdienste en geleenthede
 • Skakel met verskaffers en strategiese vennote
 • Verantwoordelik vir die afdeling se menslike hulpbronnebestuur
 • Verantwoordelik vir die uitverhuring van terreine
 • Doen verslag oor die afdeling se werksaamhede
 • Bestuur van afdeling se begroting

Stuur asseblief aansoek met ʼn volledige CV en minstens 2 kontakbare referente
voor of op 21 November 2019 aan:
Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl of admin@taalmuseum.co.za

Navrae: Michelle Visagie by 021 872 3441 of admin@taalmuseum.co.za
Indien geen terugvoering ná ʼn maand ontvang is nie, was u aansoek helaas onsuksesvol.
Die ATM behou die reg voor om nie die posisie te vul nie.