En vertolk só geskiedkundige rol vir Taalmonument se 50ste

Die argitek van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) in die Paarl, Jan van Wijk, sou op 2 Mei 2024 98 geword het. Ter ere van hom en omdat die instelling in 2025 met 50 lewensjare pronk, versoek die ATM ’n oorspronklike logo-ontwerp waarvoor R10 000 danksy die Historium Trust op die spel is as deel van volgende jaar se luisterryke viering.

Enigiemand – of ’n groep vriende, familie, kollegas – kan aan die kompetisie deelneem. Soos Afrikaans self, is die monument ten nouste gewortel in die kontinent van Afrika, dus mag die inheemse kreatiwiteit vloei! Sperdatum is 31 Mei 2024.

Alle vereistes, bepalings en voorwaardes by taalmonument.co.za waar die simboliek, geskiedenis en missies van die monument ook uitvoerig omskryf word. Die Historium Trust is die voortsetting van die Afrikaanse Taalmonumentkomitee wat in 1942 in die lewe geroep is om die moontlikheid van ‘n monument te ondersoek en sedertdien die ATM finansieel bystaan deur onder meer pryse vir Afrikaanse projekte te borg.

    

Vereistes vir logo:
– Vierkantige of ronde formaat
– So eenvoudig moontlik, met maksimaal 3 van die kleure wat in die ATM se embleme/visuele materiaal (sien hierbo en hieronder) gebruik word.
grys: HTML code: #71797E RGB code: R: 113 G: 121 B: 126 HSV: 203.08° 10.32% 49.41%
maroen: HTML code: #884129 RGB code: R: 136 G: 65 B: 41 HSV: 15.16° 69.85% 53.33%
goud: HTML code: #967358 RGB code: R: 150 G: 115 B: 88 HSV: 26.13° 41.33% 58.82%
donkergrys: HTML code: #2D3035 RGB code: R: 45 G: 48 B: 53 HSV: 217.5° 15.09% 20.78%
– Gebruik verkieslik dieselfde/soortgelyke lettertipes as in die ATM se embleem
– Moet vir gedrukte en digitale media asook handelsware soos T-hemde gebruik kan word
– Die teks “Taalmonument 50” en “2025” moet op die logo verskyn
– Monument moet visueel herkenbaar wees
– Ontwerpers is welkom om ook twee of drie ander relevante woorde, ’n slagspreuk, voor te stel en te gebruik (sien vorige logo’s)
– Beeld en teks moet duidelik wees, selfs al word die logo so klein as 35mm x 35mm gebruik
– Formaat: .PNG
– Kwaliteit: minimum 1100 pixels x 1100 pixels
– Ontwerpers moet ’n motivering/verklaring (100 woorde maks) rakende hul ontwerp byvoeg

Bepalings en voorwaardes:
– Inskrywings (maksimum drie per persoon) moet per e-pos teen 17:00 op Vrydag 31 Mei 2024 aan admin@taalmuseum.co.za gestuur word met volle naam en kontaknommer ingesluit
– Die beoordelaars se besluit is finaal en geen korrespondensie sal daaroor gevoer word nie
– Die ATM behou die reg voor om geen wenner aan te wys nie
– Die wenner, indien enige, sal binne ‘n maand ná die inskrywingsdatum aangekondig word
– Die wenlogo sal die ATM se intellektuele eiendom wees en as handelsmerk beskerm word. Dit kan ook aangepas word vir praktiese en ander oorwegings
– Die prysgeld sal slegs in ’n Suid-Afrikaanse bankrekening inbetaal word