UITNODIGING: ATM-VERSKAFFERSDATABASIS

Alle verskaffers word hiermee uitgenooi om as ’n goedgekeurde verskaffer op die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) se databasis te registreer.

Die doel van hierdie databasis is om alle voornemende verskaffers op die Verskaffersdatabasis ’n gelykwaardige geleentheid te gun om kwotasies aan die ATM te voorsien.

Alle bestaande verskaffers word vereis om heraansoek te doen by die ATM. Daar word voorsien dat hierdie databasis sal bydra tot regverdigheid en doeltreffende administrasie.

Databasis registrasievorms, tesame met die lys van goedere en dienste waarvoor verskaffers mag registreer, is beskikbaar by tel. 021 863 4809/0543 of e-pos navraag.

Let asb. daarop dat ’n geldige Belastingklaringsertifikaat aangeheg moet word. Verskaffers sal in kennis gestel word van die uitkoms van hul aansoek.

Voltooide aansoeke moet per pos of per hand ingedien word.