MEDIAVERKLARING | MEDIA RELEASE | UKUKHUTSHWA KWEENDABA

27 Mei 2022

Die Raad van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) het die afgelope twee dae vir die eerste keer in die Paarl vergader nadat berigte van ‘n voorgestelde naamsverandering vir die instelling die lig gesien het.

Ons het met die nasionale departement van sport, kuns en kultuur ʼn gesprek gevoer oor hierdie kwessie sowel as oor die voorgestelde amalgamasieproses wat deur die Witskrif oor Kuns, Kultuur en Erfenis van 2018 in die vooruitsig gestel word.

Die vergadering is in ‘n gees van wedersydse respek en met ‘n positiewe gesindheid gehou. Geen besluite is geneem nie, en daar sal verdere skakeling met die departement wees. Die ATM neem kennis van die openbare sentimente wat die afgelope week uitgespreek is.

Die Raad bly gefokus op die bevordering van maatskaplike samehorigheid, Afrikaans en ander inheemse tale asook veeltaligheid – en die rol wat hulle speel in die groter dekoloniseringsproses. Al die relevante inligting, sowel as ons visie en missie, is beskikbaar op ons veeltalige webwerf by www.taalmuseum.co.za.

Uitgereik deur | Issued by

ATM-raad | ATM Council

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument