Die Bybel van SG du Toit, oftewel ‘Fanie Waterdokter’

Bron: Afrikaanse Taalmuseum se argief (X01043) Soms as