Tag Archives: Volksmond

New discount prices for Taalmonument and coffee shop!

The Council and Management of the Afrikaanse Taalmuseum en -monument have noted the unhappiness amongst some regarding the access fee for people who only want to visit the Volksmond Coffee Shop and not the Afrikaanse Taalmonument. We appreciate the remarks and have urgently looked at a solution that will satisfy most.

Therefore, at the Council meeting of 21 June 2019, it was decided to implement a R10 access fee for visitors to Volksmond Coffee Shop with immediate effect. This concession is on condition that coffee shop visitors have booked in advance on 021 863 2800. Prospective visitors should therefore appear on the booking list at the main gate to ensure access. A further concession is that visitors who are in possession of a valid Drakenstein library card will now not only be able to access the Taalmuseum and Taalmonument at R10 per adult from Mondays to Fridays, but also on Saturdays and Sundays. This, as well as the other discount price, are valid from 1 July 2019 to at least 31 March 2020. All access fees are used for the maintenance of the monument and coffee shop’s infrastructure and gardens.

We want to remind visitors, especially Drakenstein residents, of our very affordable annual permits for families (R220 per family of four, R120 per individual) as well as other discounted prices at http://www.taalmuseum.co.za/taalmonument-visitor-information/; in this way one can visit the monument and coffee shop for free every day. We thank everyone for their continued support of this iconic treasure, and look forward to welcoming you.
– The director, Afrikaanse Taalmuseum en -monument

Nuwe afslagpryse vir Taalmonument en koffiewinkel!

Die Raad en Bestuur van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument het kennis geneem van die ongelukkigheid by sommiges oor die toegangsfooi vir mense wat slegs die Volksmond Koffiewinkel en nie die Afrikaanse Taalmonument wil besoek nie. Ons waardeer die opmerkings en het dringend na ʼn oplossing gekyk wat meeste tevrede sal stel.

Op die Raadsvergadering van 21 Junie 2019 is derhalwe besluit om ʼn R10-toegangsfooi vir besoekers aan Volksmond Koffiewinkel met onmiddellike effek in te stel. Hierdie toegewing is op voorwaarde dat koffiewinkel-besoekers vooraf op 021 863 2800 bespreek het. Voornemende besoekers moet dus op die besprekingslys by die hoofhek verskyn om toegang te verseker. ʼn Verdere toegewing is dat besoekers wat in besit is van ʼn geldige Drakenstein biblioteekkaart, nou nie meer net van Maandae tot Vrydae teen R10 per volwassene toegang tot die Taalmuseum en Taalmonument sal verkry nie, maar ook op Saterdae en Sondae. Dit, asook die ander afslagprys, geld vanaf 1 Julie 2019 tot minstens 31 Maart 2020. Alle toegangsgelde word gebruik vir die onderhoud van die monument en koffiewinkel se infrastruktuur en tuine.

Ons wil besoekers, spesifiek Drakenstein-inwoners, aan ons baie bekostigbare jaarpermitte vir gesinne (R220 per gesin van vier, R120 per individu) asook ander afslagpryse by www.taalmuseum.co.za/taalmonument-besoekersinligting herinner; só kan mens die monument en koffiewinkel elke dag gratis besoek. Ons bedank almal vir hul volgehoue ondersteuning van hierdie ikoniese kleinood en sien daarna uit om julle te verwelkom.
– Die direkteur, Afrikaanse Taalmuseum en -monument