Tag Archives: taalmonument

Reg om jou Afrikaans te verbeter?

Slyp dan jou tande vir ʼn boeiende werkswinkel by die Taalmonument

(Her)ontdek ’n paar geheime van goeie geskrewe taalgebruik tydens die gesellige Kom-slyp-jou-Afrikaans-werkswinkel op Donderdag 5 September 2019 by die Afrikaanse Taalmonument op Paarlberg.

Dié werkswinkel, aangebied deur die talentvolle taalkenners Jana Luther van die Virtuele Instituut vir Afrikaans (VivA) en Fred Pheiffer van die Woordeboek van die Afrikaanse Taal (WAT), is gemik op die algemene publiek en taalpraktisyns. Dit sal fokus op taalverwikkelinge soos opgeneem in die jongste Afrikaanse woordelys en spelreëls (AWS), asook algemene goeie praktyke, taalversorging, leestekengebruik en skryfwyses (vas of los; koppel- en deeltekens; hoof- of kleinletters), en so meer. Gereelde foute, soos woorde wat verkeerd gebruik of gespel word, sal behandel word en deelnemers kan ook vrae oor hulle eie taalprobleme vra.

Luther is redakteur van die 6de uitgawe van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6), redakteur van die nuwe Algemene Woordeboek van Eietydse Afrikaans (AWEA) en Afrikaanse leerderwoordeboek by VivA, en sekretaris van die SA Akademie vir Wetenskap en Kuns se Taalkommissie. Tevore was sy verbonde aan Tafelberg-Uitgewers, Pharos Woordeboeke en Pearson South Africa en lank vryskutter in die nagkantoor van Die Burger. In haar vrye tyd werk sy as fiksieredakteur.

Pheiffer is mederedakteur by die Buro van die WAT en Taalkommissielid. Voorheen was hy redakteur van skoolwoordeboeke by Oxford University Press South Africa, redakteur van die Handwoordeboek van die Afrikaanse Taal (HAT6) by Pearson, mederedakteur van die Pharos Afrikaans-Engels-Engels-Afrikaanse Woordeboek en taalpraktisyn en tolk by die Parlement van Suid-Afrika. In sy vrye tyd werk hy as teksredigeerder en vertaler.

Die werkswinkel kos slegs R250 per persoon en vind van 09:00 tot 13:00 in die konferensiesaal van die Besoekersentrum plaas. Ingesluit is koffie/tee/soetgoed asook ʼn gratis begeleide toer van die ikoniese monument.

Vir besonderhede en besprekings, kontak Jeffrey Pietersen by 021 872 3441 of stuur ʼn e-pos na bemarking2@taalmuseum.co.za. Sien meer oor VivA by www.viva-afrikaans.org en meer oor die WAT by www.wat.co.za.

Die ATM bied jaarliks ʼn reeks kursusse en werkswinkels aan wat op die ontwikkeling van basiese vakkundige vaardighede fokus. Vanjaar se program sluit onderwerpe soos argivering, boekbindery, taaltoerisme en stersirkelsfotografie in. Voorstelle vir bykomende werkswinkels oor soortgelyke onderwerpe is welkom. Sien www.taalmonument.co.za vir meer en volg hulle op Facebook vir al die ander opwindende geleenthede wat by die Taalmonument plaasvind.

In honour of Madiba, Taalmonument ‘adopts’ a school

Mandela-dag Groenberg Primêr Taalmonument 2019

There were smiles all round when learners from Groenberg Primary yesterday, on Nelson Mandela Day, received a surprise visit from the Afrikaans Language Museum and Monument (ATM). Not only did the Taalmonument ‘adopt’ this school outside Wellington for a year in honour of Madiba, but also spoiled the children with an interactive puppet show, and many fun and practical gifts. To make this an absolute memorable day, Radio KC broadcasted the event directly from school. The Taalmonument provided backpacks, toiletries, sweets, reading books (donated by Biblionef) as well as a meal to all the learners.

According to ATM director, Michael Jonas, the project is part of the institution’s mission to serve the immediate community and promote social cohesion. “We will also launch a year-long reading project to promote a love for specifically Afrikaans books among the learners,” says Jonas.

At the end of the year, the learners will visit the monument and museum free of charge to learn more about these iconic institutions. They will also attend a Christmas party in honour of them and will, among other things, receive school supplies for 2020.

For more information and photos, see www.taalmonument.co.za

This slideshow requires JavaScript.

Om Madiba te eer, help Taalmonument jonges leer

Mandela-dag Groenberg Primêr Taalmonument 2019

Dit was gister, Nelson Mandela-dag, die ene glimlagte toe leerders van Groenberg Primêr verras is deur ʼn besoek van die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) aan hulle. Nie net het die Taalmonument hierdie skool buite Wellington vir ʼn jaar ter ere van Madiba ‘aangeneem’ nie, maar ook die kinders bederf met ʼn interaktiewe poppekasvertoning en talle pret- en praktiese geskenke. Om dit boonop ʼn absolute onthou-dag te maak, het Radio KC die geleentheid regstreeks vanaf die skool uitgesaai. Die Taalmonument het rugsakke, toiletware, lekkergoed, leesboeke (geskenk deur Biblionef) en ook ’n ete aan al die leerders verskaf.

Volgens die ATM se direkteur, Michael Jonas, is die projek deel van die instelling se missie om die onmiddellike gemeenskap te dien en maatskaplike samehorigheid te bevorder. “Verder sal ons ʼn jaarlange leesprojek van stapel stuur om ʼn liefde vir spesifiek Afrikaanse boeke onder die leerders te kweek,” sê Jonas.

Einde vanjaar sal die leerders gratis besoek by die monument en museum aflê waar hulle meer sal leer oor hierdie ikoniese instellings. Hulle sal dan ook ʼn Kersfeespartytjie ter ere van hulle bywoon en onder meer skoolbehoeftes vir 2020 ontvang.

Vir meer inligting en foto’s, sien www.taalmonument.co.za

This slideshow requires JavaScript.

Police drop in on monument!

On Tuesday, 16 July, the Taalmonument was a sight for sore eyes as it was the finish line for those participating in the mountaineering challenge of the South African Police Service’s national road cycling championships 2019. To thank the police officers for their selfless work, the monument made the site available for free for this event. About 120 cyclists from all nine provinces and the SAPS headquarters are participating in the championships, which take place in and around Paarl between 14 and 19 July.

This slideshow requires JavaScript.

Polisie sak toe op monument!

Die Taalmonument was op Dinsdag, 16 Julie, ʼn welkome eindpunt vir deelnemers aan die bergklim-uitdaging van die Suid-Afrikaanse Polisiediens se nasionale padfietsrykampioenskappe 2019. Uit dank vir die polisielede se onbaatsugtige werk, het die monument die terrein gratis beskikbaar gestel vir hierdie geleentheid. Sowat 120 fietsryers van al nege provinsies en die SAPD se hoofkantoor neem deel aan die kampioenskappe, wat tussen 14 en 19 Julie in en om die Paarl plaasvind.

This slideshow requires JavaScript.