Die Wortels Van Afrikaans: Oor 3 Kontinente Heen

Taalkontak 1488-1658, Europa ontmoet Suider-Afrika Afrikaans is een van die