Likkewaan in die gang

In die 1890’s het Gideon Malherbe en ds SJ du