128 jaar gelede verskyn ‘ONS KLYNTJI’

“Di Patriot het honderde geleer om te skrywe fer ’n