Seemanswoorde stap aan wal…

Die Nederlandse seemanstaal van die 1600’s het inslag gevind in