Toegang:

 • Die openingstye van die museum vir besoekers is vanaf 08:30 tot 16:30, Maandag tot Vrydag. Die museum is naweke en openbare vakansiedae gesluit. Dit sal slegs op spesiale versoek en indien gidse beskikbaar is, geopen word.
 • Toegangsgeld word by ontvangs betaal. Slegs kontant word aanvaar. In die geval van ’n organisasie word tjeks aanvaar indien vooraf gereël. Organisasies wat na afloop van ’n besoek wil betaal, moet vooraf skriftelik so ’n versoek rig. Toegangsfooie word jaarliks hersien.
 • Aansoek om afslag op toegang moet skriftelik vooraf gerig word. Sodanige afslag word op die uitsluitlike diskresie van die Direkteur toegestaan.
 • Toergidse en busbestuurders se toegang is gratis. In die geval van skole is toegang gratis aan twee opvoeders. Ekstra opvoeders betaal dieselfde fooi as die leerders.
 • Reg tot toegang word voorbehou. Geen wapens of troeteldiere word in die museum toegelaat nie. Geen smouse word op die perseel toegelaat nie.

 

Algemeen:

 • Begeleide toere aangebied deur ‘n museumgids, wanneer beskikbaar, is gratis. Versoeke om besprekings word aan die kurator gerig.
 • Opvoedkundige toere moet vooraf bespreek word en ’n besprekingsvorm moet ingevul word. Skoolgroepe word weens die toestand van die museum se vloere beperk tot 30 laerskoolleerders per besoek. Groter groepe word slegs in die Vroeë Geskrewe Afrikaans-vertrek toegelaat.
 • Toegang tot die drie huismuseumvertrekke word beperk deur middel van sperpaaltjies en elektroniese seine. Besoekers word by ontvangs versoek om nie verby die paaltjies te beweeg nie en daar is ook bordjies in elke vertrek wat die besoeker daarop wys.
 • Om te voldoen aan brand- en veiligheidsregulasies mag daar nie meer as 30 besoekers tegelykertyd per verdieping toegelaat word nie.
 • Besoekers besoek die museum op eie risiko. Die museum sal nie verantwoordelik gehou word vir enige verlies, skade of besering wat opgedoen word nie.
 • Vooraf toestemming moet by die kurator verkry word vir kommersiële fotografie/verfilming.

 

Besoekers word versoek om nie:

 • In die museum te hardloop of te spring nie
 • Op die meubels te sit, leun of daaraan te raak nie
 • Aan die artefakte op die grondvloer te raak nie
 • Op die klavier te speel nie
 • In die museum te eet, drink of rook nie
 • Verby die sperpaaltjies te beweeg nie
 • Teen die trapreling af te gly nie.