DIE DIENSTE VAN ‘N SPESIALIS WORD BENODIG VIR DIE AANBRING VAN TRALIEWERK BO-OP DIE DAK VAN DIE KOFFIEWINKEL VAN DIE AFRIKAANSE TAALMONUMENT, PAARL

click here to see successful bidder