POSTE BESKIKBAAR

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die volgende poste. Aanstellingsdatum: So gou moontlik.

MUSEUM-ASSISTENT (6 MAANDE)

Vereistes:

 • Graad 12/‘n naskoolse kwalifikasie
 • Ondervinding van kliëntediens
 • Vlot in Afrikaans en Engels

Verantwoordelikhede:

 • Ontvangs en oriëntasie van besoekers
 • Bied begeleide toere en opvoedkundige programme aan
 • Assisteer kurator met versamelingbestuur
 • Hanteer navrae van publiek

MONUMENT: NAWEEKGIDS (3 MAANDE)

Vereistes:

 • Gids/onderwyskwalifikasie en/of -ervaring
 • Goeie kennis van algemene en taalgeskiedenis
 • Goeie kommunikasievaardighede
 • Vlot in Afrikaans en Engels
 • Bestuurslisensie en eie vervoer

 Verantwoordelikhede:

 • Bied begeleide toere en opvoedkundige programme aan
 • Hanteer navrae van publiek

MONUMENT: NAWEEKTOEGANGSBEHEER/INLIGTINGSBEAMPTE (3 MAANDE)

Vereistes:

 • Kode 8-bestuurslisensie
 • Goeie finansiële vaardighede
 • Goeie kommunikasievaardighede
 • Vlot in Afrikaans en Engels

Verantwoordelikhede:

 • Toegangsbeheer
 • Invordering van toegangsgelde
 • Vervoer van personeel

Sluitingsdatum: 8 September 2016
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620
Navrae: Michelle Visagie by tel 021 872 3441.
Indien u na ʼn maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.