ATM_Logo_Augustus2015

Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen om die pos as Tydelike Skoonmaker. Aanstellingsdatum: 1 Junie 2017

Vereistes:
•    Ervaring en kontakbare verwysings
•    Goeie kommunikasievaardighede
•    Afrikaans vaardig
•    Eie selfoon
•    Beskikbaar om elke tweede naweek, op vakansiedae en as aflos gedurende die week te werk

Verantwoordelikhede:
Verrig skoonmaak- en  algemene assistentaktiwiteite om ‘n hoë standaard van besoekerservarings te verseker:
•    Skoonmaak van terrein en geboue volgens ’n rooster
•    Algemene netheid van terrein en geboue
•    Aanmeld van strukturele probleme
•    Voorbereiding vir en opruim na funksies

Sluitingsdatum: 24 Mei 2017
Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620
Navrae: Michelle Visagie by tel 021 872 3441.
Indien u na ʼn maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek onsuksesvol.

Save

Save