Die Afrikaanse Taalmuseum en -monument (ATM) nooi hiermee geskikte kandidate uit om aansoek te doen vir die volgende poste. Aanstellingsdatum is so gou moontlik.

MONUMENT: TOEGANGBEHEERBEAMPTE VIR NAWEKE (3 MAANDE)

Vereistes:
• Graad 12-kwalifikasie en kontakbare verwysings
• Vorige, toepaslike ondervinding in ʼn soortgelyke omgewing en posisie sal tot voordeel strek
• Kode 8-bestuurslisensie en selfoon
• Goeie finansiële vaardighede
• Goeie kommunikasievaardighede
• Vlot in Afrikaans en Engels, ʼn bykomende taal sal in jou guns tel
• Beskikbaar om twee naweke (Saterdae & Sondae) per maand te werk

Verantwoordelikhede:
• Toegangsbeheer, sekuriteit en verwelkoming van besoekers by Taalmonument
• Invordering en rekonsiliasie van toegangsgelde
• Verantwoordelik vir die vervoer van personeel na en van die monument
• Verrig diens tydens openbare programme en vakansiedae asook spesiale geleenthede

MONUMENT: INLIGTINGSBEAMPTE VIR NAWEKE (3 MAANDE)

Vereistes:
• Relevante kwalifikasie en/of ervaring as gids/ontvangspersoon en kontakbare verwysings
• Goeie kennis van algemene en taalgeskiedenis
• Goeie kommunikasievaardighede
• Vlot in Afrikaans en Engels, ʼn bykomende taal sal in jou guns tel
• Bestuurslisensie en selfoon
• Beskikbaar om twee naweke (Saterdae & Sondae) per maand te werk

Verantwoordelikhede:
• Beman die ontvangstoonbank en kom onder meer Covid-19-protokolle na
• Hanteer verkope en beheer van handelsvoorraad
• Bied bystand met aanbied van begeleide toere en openbare programme
• Hanteer navrae van publiek
• Verrig diens tydens openbare programme en vakansiedae asook spesiale geleenthede

MONUMENT: TYDELIKE SKOONMAKER (3 MAANDE)

Vereistes:
• Ervaring en kontakbare verwysings
• Netheid, betroubaarheid en stiptelikheid
• Goeie kommunikasievaardighede
• Afrikaans vaardig
• Selfoon

Verantwoordelikhede:
Verrig skoonmaak- en algemene assistentaktiwiteite om ʼn hoë standaard van besoekerservarings te verseker:
• Skoonmaak van terrein en geboue ingevolge ’n rooster
• Verseker algemene netheid van terrein en geboue
• Aanmeld van strukturele en ander probleme
• Voorbereiding vir en opruim ná funksies
• Verrig diens tydens openbare programme en vakansiedae asook spesiale geleenthede
• Werk as aflos gedurende die week

Sluitingsdatum: 20 Mei 2022 Stuur u aansoek aan: Die Direkteur, ATM, Posbus 498, Paarl 7620

Navrae: Rodene Williams – 021 872 3441 of admin@taalmuseum.co.za
Indien u ná ʼn maand geen terugvoering ontvang nie, was u aansoek helaas onsuksesvol